تماس با “بـاکـوشا”

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های “باکوشا” میتوانید پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید ، همچنین میتوانید از طریق شماره تماس و ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید .

509-۳۲79 (۰912)
info@baakoosha.com

در هر زمان تماس بگـیرید یا از اینستاگرام بازدید کـنید 

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های “باکوشا” میتوانید پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید ، همچنین میتوانید از طریق شماره تماس و ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید .